Impressum

Hoofdkantoor
6a AGHohlstrasse
176CH-8004
Zürich

+41 44 512 13 30 (geen ondersteuning!)
hilfe@keyportal.nl
UID: CHE-187.567.887


Disclaimer

De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, nauwkeurigheid, actualiteit, betrouwbaarheid en volledigheid van de informatie. Aansprakelijkheidsclaims met betrekking tot schade die is veroorzaakt door het gebruik van verstrekte informatie, met inbegrip van informatie die onvolledig of onjuist is, zullen derhalve worden afgewezen. Alle aanbiedingen zijn niet-bindend. Delen van de pagina’s of de gehele publicatie inclusief alle aanbiedingen en informatie kunnen worden uitgebreid, gewijzigd of gedeeltelijk of geheel verwijderd door de auteur zonder afzonderlijke aankondiging.


Verwijzingen en links naar websites van derden vallen buiten onze verantwoordelijkheid. Elke verantwoordelijkheid voor dergelijke websites wordt afgewezen. De toegang tot en het gebruik van dergelijke websites geschiedt op eigen risico van de respectieve gebruiker.


Auteursrechten

Het auteursrecht en alle andere rechten op de inhoud, afbeeldingen, foto’s of andere bestanden op deze website behoren uitsluitend toe aan het bedrijf sixa GmbH of aan de specifiek genoemde rechthebbenden. Voor de reproductie van elementen moet vooraf de schriftelijke toestemming van de houder van het auteursrecht worden verkregen.